181. Nye islandske ord trækker på dansk

Med nye vidensområder, leveforhold og livsstil opstod der behov for nye islandske ord, og på grund af kontakten til Danmark og sprogenes slægtskab var det nærliggende at trække på dansk. Følgende brev er et eksempel på situationen, der introduceres på s. 53 i bd. 5.


 

Adskillige islændinge, som havde opholdt sig i Danmark og havde stiftet bekendtskab med andre livsformer, ønskede ofte efter hjemkomsten at holde trit med udenlandsk mode og livsstil, bl.a. ved køb af klæder og møbler.

Se fx Páll Melsteðs brev fra 1841 til Jón Sigurðsson, hvor han beder sin ven om at købe en frakke i København til sin kone:

En í þeirri von að þú sért frískur og af því konan mín segir að allt, sem þú hafir sent hér inn, sé svo vel valið og keypt, þá biðjum við þig nú að útvega »Kaabe« handa henni, helst vill hún að í henni sé »figurert Merinoh« sona hérumbil í móð; það lætur maður sér nú hægt um, og á litinn eins og önnur hvor af innlögðum Pröver. Ekki samt ljósari, heldur en sú ljósari er. En fáist ei þessi litur, þá skalt þú aldeilis ráða honum, bróðir minn. Það sem henni er mest um að gjöra, er að það sé figurerað; og með kögri eða frunsum á slaginu (gott er málið!) þykir henni fallegt (..)

(P. Melsteð 1913, s.14)

‘I håb om, at du er ved godt helbred, og da min kone siger, at alt, hvad du har sendt herop, er så velvalgt og købt, så vil vi bede dig om at skaffe til hende en »kaabe«, helst ønsker hun, at den er af »figurert Merinoh« sådan næsten i mode; det tager man ganske afslappet, og dens farve som den ene af de indlagte prøver. Dog ikke lysere end den lyseste. Hvis denne farve ej findes, så skal du selv aldeles bestemme den, min bror. Det, som hun finder vigtigst, er, at det er figureret; og med kögur eller frynser på slaget (godt er sproget!) synes hun, det er smukt (..)’

Det er påfaldende, at Páll Melsteð trækker på danske gloser, når han omtaler det “udenlandske” tøj og oplysningerne herom, jf. Kaabe, figurert Merinoh, mode, Pröver, slag, frynser. At han selv er bevidst om brugen af de danske ord fremgår af, at han eksplicit skriver i parentes godt er sproget! (gott er málið!). Det er svært at sige, om brugen af de danske ord kun skyldes mangel på islandske ord for udenlandsk mode, eller om den også er udtryk for viljen til at markere sig selv socialt.

Auður Hauksdóttir 2021