189. Sprog i Flensborg

Flersprogetheden i Flensborg i perioden 1500-1600, omtalt s. 153 i bd. 5.


 

Da Christiern Pedersen oversætter Davids Salmer i 1531, advarede han om den oversættelse som Frans Vormodsen fra Flensborg havde foretaget tre år tidligere. Den var skrevet på Flensborgdansk som var en blanding af dansk og tysk som Christiern Pedersen ikke forstod.

Danckwert skriver i 1652 sin “Landesbeschreibung” om flensborgernes flersprogethed: “Men flensborgernes tyske og danske der er det ene lige så godt som det andet undtagen hos dem, som har studeret eller været rejst ud.” Den ene gruppe kúnne således begge sprog lige godt, mens belæste og berejste folk kunne et af dem bedst. Hvis de havde været i kongeriget Danmark, var det nok dansk, men sandsynligheden for at det var Holsten og universitetet i Kiel var større, og så var det tysk.

Karen Margrethe Pedersen 2021