196. Litteratur om dansk ved universiteter i udlandet

Liste med litteratur om danskstudier og danskundervisning i ved universiteter i udlandet. Se også listerne med litteratur om dansk grammatik mv. på tysk, fransk osv. Omtalt på s. 185 i bd. 5.


 

Under udarbejdelse

Henrik Galberg Jacobsen 2021