198. L.L. Hammerich om kulturelle forbindelser mellem Danmark og udlandet, 1938

Omfattende og detaljeret oversigt af professor i tysk ved Københavns Universitet, L.L. Hammerich, formand for Lektoratsudvalget 1937-1949, over kulturelle forbindelser mellem Danmark og en række lande i først og fremmest Norden og Europa. Oversigten er udarbejdet på grundlag af arkivalier fra Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Københavns Universitet. Hovedvægten ligger på forbindelserne mellem Københavns Universitet og universiteter i udlandet, herunder på oversigter over danske lektorer ved udenlandske universiteter og udenlandske lektorer ved Københavns Universitet. Omtalt på s. 187 i bd. 5.


 

Under udarbejdelse

L.L. Hammerich 13. april 1938