207. Polske foreninger i Danmark

Liste over polske foreninger stiftet mellem 1912 og 1994 omtalt og introduceret på s. 270 i bd. 5.


 

De mange polske foreningers formål var:

  • sørge for pleje af det polske sprog og opretholdelse af nationale skikke
  • sørge for god opdragelse af ungdommen, drive polske skoler og afholde sprogkurser
  • oprette og drive forsamlingshuse
  • organisere sammenkomster, forestillinger, koncerter, udflugter og fester
  • udgive et foreningsblad
  • sørge for nær kontakt mellem danske polakker og samfundet i Polen; dette sidste skete bl.a. gennem organiserede rejser.

 

1912-1914 Katolicki Związek Robotników Polskich w Danii ‘Katolsk forening for polske arbejdere i Danmark’. Tilknyttet Sankt Ansgars Kirke i København.
1918-1919 Zjednoczenie Polaków-Katolików w Skandynawij ‘Unionen af katolske polakker i Skandinavien’.
1926 Związek Robotników Polskich w Danii (ZRPwD) ‘Foreningen af polske arbejdere i Danmark’. Stiftet i Nakskov. Kort derefter tilkom afdelinger i Nykøbing F. og Maribo. Inden Anden Verdenskrig var der 23 afdelinger i hele landet samlet under en hovedbestyrelse, Zarząd Główny (ZG). I foreningens regi oprettes nogle steder ungdomsafdelinger, kvindekredse og spejdertroppe.
1933 Ovenstående foreningsnavn ændret til Związek Polaków w Danii (ZPwD) ‘Foreningen af Polakker i Danmark’.
1938 Związek Harcerstwa Polskiego w Danii ‘Det polske spejderkorps i Danmark’. Dannet som et fællesnavn for de polske spejdertroppe, som havde eksisteret siden 1926/27.
Stilstand i aktiviteterne under Anden Verdenskrig. I 1945 genoptages foreningsaktiviteter, men ikke alle underafdelinger fortsætter.
1945-1949 Spejderbevægelsen genopstår i flygtningelejrene.
1947 Splittelser i de respektive underafdelinger af ZPwD i foreninger som var orienterede enten mod regeringen i Warszawa eller regeringen i London. Sidstnævnte indføjer “frie” i deres navn Związek Wolnych Polaków w Danii (ZWPwD) ‘Foreningen af frie Polakker i Danmark’.
1953 Polska Misja Katolicka (PMK) ‘Polsk Katolsk Mission’.
1956 Dansk-Polsk Selskab. Selskabets formål var at støtte dels danske der skulle til Polen på studiebesøg, dels polakker i Danmark. De drivende kræfter var Carl Stief, Gertrud With, Romana og Kristine Heltberg, alle universitetsfolk. Selskabet blev lukket omkring år 2000.
1971 Związek Żydów Polskich w Danii (ZZPwD) ‘Foreningen af polske jøder i Danmark’. I 1980’erne navneskifte til Związek Żydów z Polski w Danii (ZZzPwD) ‘Foreningen af Jøder fra Polen i Danmark’.
1971 Københavnsafdelingen under ZPwD opretter Klub Polski.
1976 Begge foreninger: den Warszawa- og den London-orienterede (ZPwD og ZWPwD) fejrer 50 års jubilæum i Nykøbing F. på hver sin dato.
1983 Ognisko. Heri er tilgået medlemmer fra forskellige andre sammenslutninger fx Armia Krajowa (AK), en af de polske modstandsbevægelser fra Anden Verdenskrig og PUNO ‘Polsk Universitet i Udlandet’.
1984 Dannelse af Polsk Forening i Sakskøbing.
1994 Agora, Polsk diskussionsklub. Klubben er meget aktiv, også på musikfronten.

Bodil Wieth Knudsen 2021