208. Polske blade

Liste over polske blade udgivet i perioden fra 1918 til 1992 omtalt og introduceret på s. 272 i bd. 5.

De fleste af de nævnte blade synes at være udkommet uregelmæssigt.


 

1918-1919 Polak w Danii. Et ugeskrift udkommet med ialt 51 numre. Blad for Unionen af katolske polakker i Skandinavien, redigeret i København af eksilpolakker.
1931-1932 Universal. Månedsskrift udgivet af den katolske præst i Haderslev med dansk, polsk og tysk tekst.
1933-1939 Polacy w Danii. Det havde som undertitel oversat til dansk ‘Illustreret månedsblad helliget de polske indvandrere i Danmark’. Organ for Den polske Arbejderforening og Den Polske Ungdomsorganisation i Danmark. Månedsskrift, men ikke regelmæssigt. Redigeret af tidligere sæsonarbejdere med hjælp fra Det polske Gesandtskab i København. Skolelæreren i Nakskov bistod med de sidste numre.
1945-1948 Biuletyn ZHP. Blad for den polske spejderbevægelse i Danmark, uddelt i flygtningelejrene.
1951-1957 Polak w Danii. Blad for Foreningen af frie polakker i Danmark.
1970-1974 Biuletyn. Udgivet af den danske hjælpekomite for polske flygtninge, Dansk Flygtningehjælp.
1970-1979 Dan-Polonia. Kvartalstidsskrift. Formelt udgivet af de polske foreningers hovedbestyrelse, men domineret af københavnerafdelingen.
1970-1989 Kronika, fra 1974 med titlen Kroniki. Tidsskrift for Foreningen af Polske Jøder i Danmark. Foreningsnavnet er senere ændret til: Foreningen af Jøder fra Polen i Danmark. Indeholdt tekster på polsk og jiddisch.
1971-1989 Od Nowa ‘På Ny’. Tidsskrift for Jødiske Socialister “Bund” i Danmark. Redigeret på polsk, dansk og jiddisch.
1971-1989 Kronika. Indeholdt heri var Notatki Skandynawskie, der senere blev udsendt som selvstændigt blad. Bragte nyt om udlandspolakkers forskning.
1974 Informacje Polskiej Misji Katolickiej w Danii ‘Informationsblad for Polske Katolikker’. Udkom hveranden måned. Bladets danske navn er ikke korrekt oversat. Det skulle være ‘Information om den polsk-katolske mission i Danmark’. Men den katolske kirke ville ikke risikere, at titlen med ordet mission blev misforstået, for en sådan mission kunne ikke finde sted i et allerede kristnet Danmark. Bladet udgives nu under navnet Gazetka Niedzielna ‘Søndagsavisen’.
1984-1993 Glos Polaka ‘Den polske Stemme’. Kvartalstidsskrift udgivet af ZPwD’ s hovedbestyrelse.
1984-2001 Ognisko. Medlemsblad for foreningen af samme navn.
1992 Informator Polski. Først med undertitlen ‘Socialt-katolsk kvartalstidsskrift’, senere ændret til ‘Socialt-kulturelt kvartalstidsskrift’. Udgives af Polonia, føderationen af polske og polsk-danske organisationer i Danmark.

Bodil Wieth Knudsen 2021