22. Retskrivningsordbøger – officielle og private

Udvidet version af den kronologiske liste over de vigtigste danske retskrivningsordbøger på s. 264 i bd. 1. Den udvidede version indeholder udover de officielle ordbøger og større private ordbøger også en række skoleordbøger og andre private retskrivningsordbøger.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder foruden de officielle retskrivningsordbøger et fyldig t udvalg af private ordbøger, herunder mindre skoleordbøger. Derudover indeholder listen også andre ordbøger der har fungeret eller fungerer som ortografiske vejledere, samt enkelte ikke-ordbøger (O. Malling 1777 og Psalmebog 1856) der har været anvist af myndighederne som ortografiske mønstre. – Arbejder der er mærket med *, er nærmere omtalt i kap. 17.5 “Normer og normering”, afsnittet “Ortografi” (bd. 4).

 

Niels von Hauen 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon.* Ove Malling 1777: Store og gode Handlinger.

Jacob Baden 1785: “Orthographiskt Register”. 1785, s. 22-76. Nye udg., 1792 og 1799.

Dansk Ordbog 1793-1905. Udg. af Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, bd. 1-8. (VSO).

* Jacob Baden 1799: Dansk ortografisk Ordbog tilligemed et kort ortografisk Register.

* Christian Molbech 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme.

* Christian Molbech 1833: Dansk Ordbog, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

* Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt, 1856. 2. udg., 1859. H.P. Holst 1863: Dansk Retskrivningsordbog.

A . Berg 1868: Retskrivningsordbog.

* Svend Grundtvig 1870: Dansk retskrivnings-ordbog.

* Svend Grundtvig 1872: Dansk Haandordbog. 2.-3. udg., 1880-1882. (DHO).

* “Or thographisk og grammatisk Raadgiver ved Brugen af den literaire Retskrivning” 1889. Den literaire Retskrivning, s. 1-91. Jacob Erslev 1891: Erslevs Lille Retskrivningsordbog udarbejdet i Overensstemmelse med den paabudte Retskrivning.

Viggo Saaby 1891: Dansk Retskrivningsordbog/Saabys Retskrivningsordbog. 2.-8. udg., 1892-1919. (SRO).

T. Lundbeck 1900: Dansk Retskrivnings- og Fremmed- Ordbog.

Henrik Bertelsen 1904: Dansk Retskrivningslære og Retskrivningsordbog.

Niels R . Mogensen & Sophus Halle 1904: Dansk Retskrivningsordbog for Skole og Hjem. 6. udg., 1921.

A .D. Dalsgård 1912: Folkehøjskolens retskrivnings- og fremmedordbog.

Rudolph Benzon 1915: Retskrivnings- og Fremmedordbog med grammatiske Regler og Vink. 20. opl., 1977, v. Karl Hårbøl.

J. Byskov 1918: Fremmed- og Retskrivningsordbog med en kortfattet Retskrivningsvejledning. 7. udg., 1946.

Dansk Retskrivningsordbog 1923. Udg. af Undervisningsministeriets Retskrivningsudvalg. 2.-3. udg., 1925-1929/1946. (DRO).

Valdemar Kierkegaard 1925: Praktisk Retskrivnings- og Fremmedordbog.

Vilh. Ludvigsen 1926: Dansk Skoleordbog. Retskrivnings- og Fremmedordbog. 33. udg., 2002.

S.P. Fredebo 1934: Retskrivnings- og Fremmedordbog.

Erik Oxenvad 1948: Ny retskrivningsordbog. 2. udg., 1951.

Nudansk Ordbog, bd. 1-2, 1953. Sidste papirudg., 2010, derefter på Ordbogen.com. (NDO).

Retskrivningsordbog 1955. Udg. af Dansk Sprognævn. 19. opl., 1985. (RO 1955).

Dansk Sprognævn 1986: Retskrivningsordbogen. 2.-4. udg., 1996-2012. (RO 1986 mv.).

Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog 1994. 7. udg., 2013.

Retstavning her og nu 1987. 2. udg., 1992.

Jens Axelsen mfl. 1996: Retskrivningsordbog. 3. udg., 2009.

Henning Bergenholtz mfl. 1999: DanskOrdbogen.

Politikens Retskrivningsordbog 2001.

Henning Bergenholtz mfl. 2002-: Den Danske Netordbog.

Politikens miniretskrivningsordbog 2002.

Den Danske Ordbog 2003-2005, bd. 1-6, opdateres 2009 ff. på dsl.dk. (DDO).