23. Dansk Sprognævn på Hald Hovedgård 1979

Dansk Sprognævns arbejdsudvalg og sekretariat på Hald Hovedgård 1979, omtalt på s. 269 i bd. 1.


 

Bagest:
Chr. Becker-Christensen, Pia Riber Petersen (senere Pia Jarvad), Jørgen Eriksen, Karl Hårbøl, Poul Lindegård Hjorth, Chr. Westergård-Nielsen.

I midten:
Lennart Holten (næstformand), Henrik Galberg Jacobsen, Arne Hamburger, Mads Sigersen, Erik Hansen.

Forrest:
Else Bojsen, Allan Karker (formand), Marie Bjerrum, Jørgen O. Jørgensen, Henning Spang-Hanssen.

privatfoto