247. Sproglig-stilistiske forbilleder

I Ludvig Holbergs Tredje Levnedsbrev skriver han bl.a. om sine sproglig-stilistiske forbilleder (omtalt på s. 142 i bd. 6):

 

Nam Gallicis ac Anglicis Musis mature initiatus non tam docte scribere, qvam nitide sensus exprimere conatus sum.
(Lud. Holbergii Opusculorum Latinorum Pars altera. 1743, s. 87 f.; SS, bd. 14, 1934, s. 39; LHS/Tredje Levnedsbrev; LHH, bd. 22, 2018, s. 230)

‘Da jeg nemlig tidligt blev indviet til de franske og engelske Muser, har jeg lagt mindre vægt på at skrive lærd end på at udtrykke min mening med glans.’

 

fateor, me libris Gallicis omnia debere, nam ex eorundem lectione gustam mature formavi, qvi opera mea commendare creditur.
(smst. s.103; SS, bd. 14, 1934, s. 45; LHS/Tredje Levnedsbrev; LHH, bd. 22, 2018, s. 239)

‘Jeg indrømmer, at jeg skylder franske bøger alt; for det er ved læsning af dem, jeg tidligt dannede den smag, man ser som et fortrin ved mine værker.’

Sv. Eegholm-Pedersen 2022