254. Holberg om stilen i historiske værker

I sine overvejelser om stilen i historiske værker lader Ludvig Holberg sig inspirere af den også i Epistlerne flere gang nævnte franske historiker Gabriel Daniel (1649-1728), og han aftrykker, dog uden proveniensangivelse, et af kernestederne i Gabriels forord til sin Frankrigshistorie (1713), jf. S. Høst 1914, S. Olden-Jørgensen 2015, s. 106 (omtalt på s. 151 i bd. 6):

Historiens største Zirath [er] Simplicitet, og er den historiske Stiil den beste, som meest differerer fra en Oratorisk, Academisk, eller saadan som man kalder Didactisk Stiil.
(Dannemarks Riges Historie, bd. 3, 1735, s. b1v (Betænkning over Historier), SS, bd. 8, 1927, s. 11, LHS/Historieskrivning; LHH, bd. 8, 2017, s. 44 f.)

Jf.:

Le stile de l’Histoire doit être noble, mais simple & naturel (..) il n’est jamais meilleur, que lorsqu’il est plus éloigné du stile Oratoire, du stile Académique, du stile qu’on appelle Didactique
(Gabriel Daniel: Histoire de France, 1713, bd. 1, Preface, s. ãã1v, ãã2v).

– S. Høst 1914 giver dog ikke denne parallel.

Sv. Eegholm-Pedersen 2022