267. De 4 perioder i Kierkegaards forfatterskab

Søren Kierkegaards forfatterskab falder kronologisk i 4 perioder afgrænset ved det pseudonyme forfatterskab. Omtalt s. 250 i bd. 6.


 

Søren Kierkegaards forfatterskab falder kronologisk i 4 perioder afgrænset ved det pseudonyme forfatterskab. Perioden frem til 1842 rummer de tidlige tilløb, hvor han i debatartikler, litterære kritikker og afhandlinger gennemprøver flere af de frie videnskabers discipliner. I det pseudonyme forfatterskab udfoldes og gennemprøves i et samspil mellem fiktionslitteratur og opbyggelige taler de forskellige eksistenspositioner (æstetiske, etiske, religiøse). Kierkegaard havde oprindelig tænkt sig at indstille forfattervirksomheden efter udsendelsen af Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift og En literair Anmeldelse i 1846, men provokeret af bl.a. anmeldelser fortsatte han skriveriet og skærpede den religiøse tematik. Efter udgivelsen af Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet vendte han sig bort fra offentligheden og mod sine private journaler, hvori han dels fortolkede og diskuterede sit udgivne forfatterskab, dels forberedte sin sidste tilsynekomst på den litterære scene, der kulminerede i flyvebladet Øieblikkets intense opgør med kirken og præsteskabet.

 

Af en endnu Levendes Papirer (1838)

Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates (1841)

 

Enten–Eller (1843)

To opbyggelige Taler (1843)

Gjentagelsen (1843)

Frygt og Bæven (1843)

Tre opbyggelige Taler (1843)

Fire opbyggelige Taler (1843)

To opbyggelige Taler (1844)

Tre opbyggelige Taler (1844)

Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi (1844)

Begrebet Angest (1844)

Forord (1844)

Fire opbyggelige Taler (1844)

Tre Taler ved tænkte Leiligheder (1845)

Stadier paa Livets Vei (1845)

Afsluttende uvidenskabelige Efterskrift (1846)

En literair Anmeldelse (1846)

 

Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (1847)

Kjerlighedens Gjerninger (1847)

Christelige Taler (1848)

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen (1849)

Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger (1849)

Sygdommen til Døden (1849)

”Ypperstepræsten” – ”Tolderen” – ”Synderinden”, tre Taler ved Altergangen om Fredagen (1849)

Indøvelse i Christendom (1850)

En opbyggelig Tale (1850)

Om min Forfatter-Virksomhed (1851)

To Taler ved Altergangen om Fredagen (1851)

Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet (1851)

 

Dette skal siges; saa være det da sagt (1855)

Øieblikket 1-10 (1855)

Hvad Christus dømmer om officiel Christendom (1855)

Guds Uforanderlighed. En Tale (1855)

Jesper Gehlert Nielsen 2022