271. Storm P.s En underlig Mand. Ordforklaringer

Ordforklaringer med etymologiske oplysninger til fremmedordene i citatet i bd. 6, s. 313, fra Storm P.s monolog “En underlig Mand”, 1927.


 

fr. = fransk, gr. = græsk, ital. = italiensk, lat. = latin.

 

komplaisant fr. ‘elskværdig’

delektation lat./fr. ‘opmuntring’, ‘nydelse’

dulcificere lat. ‘forsøde’

animisme lat. ‘sjæletro’

decipere lat. ‘skuffe’

komplaisance, fr. ‘elskværdighed’

eksplanation lat. ‘forklaring’

celeritet, lat./fr. ‘hurtighed’

abusere fr. ‘misbruge’

affreux fr. ‘skrækkelig’

arid fr. ‘tør’

(chacun) a son gout, fr. ‘(enhver) efter sin smag’

eksplicere fr. ‘forklare’

mirabilier lat. ‘underværker’

non contemnendus lat. ‘ikke at foragte’ (opr. den laveste karakter ved en universitetseksamen)

gage fr. ‘løn’

prodigalitet lat. ‘ødselhed’

pietoso ital. ‘fromt’

verbositet lat. ‘ordrighed’

oscillation lat. ‘svingning’

perceptibelt ‘forståeligt’

æoner gr. ‘evigheder’