34. Professor Jens Peter Larsen fortæller historien bag Danmarks Radios pausesignal

Professor Jens Peter Larsen, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, fortæller om hvordan og hvorfor man i 1931 valgte den lille melodi fra det runeskrevne middelaldermanuskript som pausesignal i Danmarks Radio (omtalt på s. 321 f. i bd. 1). Indslaget rummer også lydtekniske og andre baggrundsdetaljer.

Danmarks Radio 1931

Danmarks Radio 1931