35. Gammeldansk Ordbogs kildeliste

Kort beskrivelse af Gammeldansk Ordbogs kildeliste og de oplysninger man kan finde i den.


 

Gammeldansk Ordbogs kildeliste er en omfattende fortegnelse over og beskrivelse af alle de håndskrevne og trykte kilder der ligger til grund for ordbogens seddelsamling med dens mere end 900.000 belægssedler og de indtil nu redigerede ordbogsartikler (se nærmere i bd. 1, s. 226-228). Listen indeholder oplysninger om de enkelte kilder, herunder om deres alder (datering) og deres forkortede og fulde titel. Der findes også oplysninger om eventuelle andre danske eller fremmedsprogede paralleltekster, ligesom der kan findes henvisninger til litteratur om kilden. Listen er primært udarbejdet til brug for ordbogens redaktører, hvad dens korte og koncentrerede form vidner om.

Kildelisten er ikke publiceret i samlet form, men oplysningerne er alment tilgængelige i relevant dråbeform for brugerne af Gammeldansk Ordbog på nettet. Dér kan man fx slå ordet gornithing op (opslagsordet på den ene af ordbogssedlerne i bd. 1, s. 227) og ved hjælp af et link i ordbogsartiklen komme videre til sedlerne på ordet i Gammeldansk Seddelsamling. Ved at blade kan man finde ordbogssedlen vist i bd. 1 med citatet fra Jyske Lov, og et klik på kildeforkortelsen i sedlens nederste højre hjørne fører til kildelisten, der bl.a. indeholder oplysninger om at citatet er fra ca. 1325, og at den tabte original er fra 1241.

Oplysninger om de gammeldanske kilder kan også søges direkte ved at benytte fanebladet “Søg kildeartikel” yderst til højre. Det er desværre kun muligt at benytte ordbogens forkortelser for kilderne som søgekriterium, men de skulle i de fleste tilfælde være gennemskuelige, og man kan få hjælp af den alfabetiske liste under søgefeltet.