42. Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005

Henrik Galberg Jacobsens tobindsværk fra 2010 om den officielle danske retskrivnings historie fra den første gang myndighederne blandede sig i hvordan borgerne skulle stave, og til 2005-udgaven af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Indholdet af de to bind er på bøgernes bagside beskrevet således:

FØRSTE BIND drejer sig om periodens forskellige retskrivningsdirektiver, dvs. retskrivningsbekendtgørelser og retskrivningsordbøger mv., og om baggrunden for dem. Det er også her vi møder retskrivningshistoriens aktører, dvs. de myndigheder, personer og foreninger der har præget retskrivningsdebatten, og som har været med til at fastlægge de skiftende retskrivningsnormer. Herudover indeholder bindet indgående karakteristikker af 30 retskrivningsnormer der kan udskilles i perioden, med redegørelser for deres stilling til en række omdiskuterede retskrivningsproblemer, fx brugen af store eller små begyndelsesbogstaver, dobbeltskrivning af vokaler og konsonanter (heel/hel og tappre/tapre) og stavning af fremmedord (philosophere/filosofere).

ANDET BIND indeholder ud over en alfabetisk bibliografi med mere end 2400 litteraturhenvisninger et ordlistekapitel og et kronologikapitel. I ordlistekapitlet, der er en art historisk retskrivningsordbog, kan man følge stavemåden af ca. 1000 ord fra deres tidligste officielle form og til i dag. Og via kronologikapitlet er det muligt i stikordsform at følge den kronologiske udvikling fra 1739 til nutiden og at danne sig et detaljeret indtryk af forbindelserne mellem de enkelte retskrivningsdirektiver og retskrivningsaktører mv. Bindet afsluttes af en personlig efterskrift med en fremadrettet diskussion af nogle aktuelle retskrivningsproblemer og af et fyldigt resumé på dansk og engelsk.

 

Værkets to bind er digitalt tilgængelige via Dansk Sprognævns hjemmeside “Retskrivningsordbøger gennem historien”.