43. Inden for-reglen

Særskrivning og sammenskrivning af ordforbindelser som inden for/indenfor og ned ad/nedad i sætninger som fx “Hun er ekspert inden for/indenfor sit område” og “Hun opholder sig for det meste inden for/indenfor”.


 

Et særlig ømt og vanskeligt punkt har været den såkaldte inden for-regel, dvs. den regel der i næsten 200 år (fra 1813 til 2012) foreskrev at fx inden og for skulle skrives i to ord når de fungerede som præposition (havde en styrelse), og i ét ord når de fungerede som adverbial (ikke havde nogen styrelse), fx

Hun er ekspert inden for sit område.

Hun opholder sig for det meste indenfor.

Reglen er formuleret af Molbech (1813, s. 61) som en delvis imødekommelse af en tendens i samtidens sprogbrug til at skrive den type forbindelser i to ord, uanset om de blev brugt som præposition (inden for Grændsen) eller som adverbial (han gik inden for). Den tendens brød Molbech sig, i god overensstemmelse med sin placering på den traditionelle fløj, ikke om, men han ville foretrække at man skrev i ét ord i begge tilfælde. Han har så som en art kompromis ofret sammenskrivningen af præpositionen og tilladt at den blev skrevet i to ord (inden for Grændsen), i håb om at redde sammenskrivningen af adverbialet (han gik indenfor). Redningsaktionen kan siges at have været vellykket i den forstand at sprogbrugerne i de følgende århundreder gennemgående skrev adverbialet i ét ord (også selvom de ikke kendte reglen).

Til gengæld blev den oprindelig velmente tilladelse til at skrive præpositionen i to ord efterhånden en klods om benet på mange sprogbrugere, der enten ikke kunne grammatik nok til at følge reglen, eller som simpelthen valgte at se stort på den og skrive fx bagefter, fremfor, indenfor, overfor, udover uanset den grammatiske funktion. Normgiverne forsøgte ved flere lejligheder at mildne problemet, fx ved at undtage fremfor, henad, henimod, henved, indtil når de blev brugt “i overført Betydning” (Bek. 1889, § 4, s. 244), dvs. fx Han foretrækker hende fremfor mig (men Han blev ført frem for dommeren).

De fem undtagelser blev opretholdt i RO 1955, men fjernet igen i RO 1986, således at inden for-reglen nu skulle følges ved alle forbindelser af adverbium + præposition, uanset som de blev brugt i overført betydning eller i konkret, rumlig betydning.

I RO 2012 forsøgte Sprognævnet så endnu en gang at nærme normeringen til den faktiske sprogbrug og tillod sammenskrivninger af et antal forbindelser af adverbium + præposition også når de sammen blev brugt som en præposition, bl.a. inden + for:

Hun er ekspert inden for/indenfor sit område.

Hun opholder sig for det meste indenfor.

Den nye valgfrihed kom til at gælde i alt 28 ordforbindelser, bl.a. også bagi, bagved, fremfor, henimod, henved, nedenfor, nedenunder, ovenfor, ovenover, overfor, udenfor, udover. Se hele listen i RO 2012, § 19.1.a.

Henrik Galberg Jacobsen 2018