46. Fra Peder Syv 1685 til Jacob Baden 1792

Udvidet version af afsnittet “Fra Peder Syv 1685 til Jacob Baden 1792” på s. 119 ff. i bd. 2.


Fra Peder Syv 1685 til Jacob Baden 1792

Henrik Galberg Jacobsen 2018