47. Peder Schulz’ tegnsætningsregler 1724

Faksimile af tegnsætningsafsnittet i Peder Schulz: Danskens Skriverigtighed (DG, bd. 4, s. 99-111).

Peder Schulz’ tegnsætningsregler 1724

Henrik Bertelsen/DSL 1920