49. Tegnsætningsregler efter 1900

Udvidet version af faktaboksen “Tegnsætningsregler efter 1900” på s. 126 i bd. 2.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder et fyldigt udvalg af tegnsætningsvejledninger efter 1900, herunder vejledningerne i de officielle retskrivningsordbøger.

 

Henrik Bertelsen 1904: Dansk Retskrivningslære og Retskrivningsordbog, s. 1-22.

J. Byskov 1910: Dansk Sprog­lære, s. 18-22.

“Tegnsætning (Interpunktion)”. SRO 1918, s. 20-26.

Holger Sandvad 1920: Vor tegnsætning. Kommaregler.

“Tegnsætning (Interpunktion)”. DRO 1923, s. XXVIII-XXXVI.

“Tegnsætning”. RO 1955, s. XXV-XXX.

Aage Hansen 1957: Pausekommaet.

Niels Holck 1973: Punktum punktum komma streg. Tegnsætning som udtryksmiddel.

Peer Brøkner Christiansen & Inge Hedal 1976: Om grammatisk komma.

Erik Hansen & Bodil Haas 1976: Om pausekomma.

H. Halberstadt 1968: Funktionel tegnsætning – kommaet.

“Tegnsætning”. RO 1986, s. 572-611.

Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen 1988/2013: Håndbog i Nudansk. Artiklerne “Tegnsætning” (inkl. “Afsnitstegn”) samt “Accenttegn”, “Anførselstegn”, “Apostrof”, “Bindestreg”, “Kolon”, “Komma”, “Parentes”, “Punktum”, “Semikolon”, “Skråstreg”, “Spørgsmålstegn”, “Tankestreg”, “Udråbstegn”.

Gunnar Nissen 1989: Skal der komma?

Henrik Galberg Jacobsen 1993: “Enhedskommaet – et forslag”. H. Galberg Jacobsen & M. Gradenwitz (red.), s. 145-172.

“Tegnsætning”. RO 1996, s. 609-655.

Henrik Galberg Jacobsen 1996: Sæt nyt komma.

Stefan Hestnes 1996: Nyt dansk komma.

Anne Katrine Lund & Marianne Lund: Stop en halv! Om det ny komma.

Morten Overgård Nielsen 1996: Det nye komma. Regler og opgaver.

Kirsten Rask 1996: Det nye komma. En introduktion.

Erik Hansen & Kirsten Rask 1998: Sætning, komma – kommasætning.

Niels Holck 1998: Tegnsætning.

Susanne Nonboe Jacobsen & Ellen Bak Åndahl 1998: Færre kommaer. En kort og præcis introduktion til de nye kommaregler.

Lars Jørgen Andersen & Hans Veirup 2001: Sæt kommaet på plads – det nye.

Lars Jørgen Andersen 2001: Sæt kommaet på plads – det grammatiske.

Celine Haastrup & Anne Riber Petersen 2001: Politikens bog om tegn og tegnsætning.

Kirsten Rask 2001: Komma – de nye regler.

Dansk Sprognævn 2004: Kommaregler.

“Tegnsætning”. RO 2005, s. 687-735.

Gitte Luk 2005: Styr kommaet.

Martin Lund 2009: Komma der giver mening.

“Tegnsætning”. RO 2012, s. 988-1043.

Simon Skov Fougt 2013: Greb om kommaet. En opslagsbog.

Simon Skov Fougt 2015: Kom an, komma. Lær at sætte komma og andre tegn.

 

Henrik Galberg Jacobsen 2018