53. Poul Reumert deklamerer Guldhornene

Skuespiller Poul Reumert (1883-1968), en af 1900-tallets største karakterskuespillere, var kendt for sin fornemme deklamationsstil, hvor mange ældre udtaletræk, der ellers var forsvundet i samtidens dagligsprog, er bevaret. Ofte er det netop Reumerts stemme, mange hører for deres indre øre, når talen falder på Adam Oehlenschlägers (1779-1850) epos Guldhornene (1802), her i en optagelse fra 1954, hvor deklamationen ledsages af J.P.E. Hartmanns (1805-1900) orkesterværk Guldhornene (1832). Omtalt på s. 205 i bd. 2 og s. 192 i bd. 6.