54. Svenske ordtoner – accent 1 og accent 2

Sammenhængen mellem det danske stød og de svenske ordtoner, accent 1 og accent 2, er groft sagt den, at stødet svarer til accent 1, mens ikke-stød svarer til accent 2.

På optagelserne høres de samme tre ord med to forskellige ordtoner: accent 1 og accent 2. De tre første ord, anden, tomten, stegen, med accent 1 betyder hhv. ‘ånden’ (spøgelset), ‘tomten’ (byggegrunden), ‘skridtene’. De tre sidste ord, anden, tomten, stegen, med accent 2 betyder hhv. ‘ånden’ (åndedrættet), ‘nissen’, ‘stigen’.

Der er en tilsvarende sammenhæng mellem dansk stød og de norske ordtoner, se 55. Norske ordtoner – tonelag 1 og tonelag 2.

Centralsvensk (Stockholm). Kvindelig taler, født 1945. Optageår: 2004