55. Norske ordtoner – tonelag 1 og tonelag 2

Sammenhængen mellem det danske stød og de norske ordtoner, tonelag 1 og tonelag 2, er groft sagt den, at stødet svarer til tonelag 1, mens ikke-stød svarer til tonelag 2.

På optagelserne høres de samme to ord på to forskellige dialekter, hhv. østlandsk (som bl.a. omfatter sproget i Oslo) og bergensisk. De to ord er: lånet (subst.) med tonelag 1 og låne (verb.) med tonelag 2.

Der er en tilsvarende sammenhæng mellem dansk stød og de svenske ordtoner, se 54. Svenske ordtoner – accent 1 og accent 2.

Østlandsk. Mandlig taler, født 1934. Optageår: begyndelsen af 1970’erne
Bergensisk. Kvindelig taler, født 1955. Optageår: begyndelsen af 1970’erne