59. Dansk Sprognævns nyordsliste fra 2016

Dansk Sprognævns hjemmeside finder man under overskriften Nye ord i dansk fra 1955 til i dag lister over et givent års nye ord. Listerne indeholder et udvalg af de ord der efter alt at dømme er opstået de pågældende år, eller som på den ene eller anden måde er kendetegnende for årene. Den ældste liste på hjemmesiden er fra 2007. Nedenfor er der adgang til listen fra 2016.

Smykkelov, trumpisme og gyllegate — Dansk Sprognævns nyordsliste 2016

Dansk Sprognævn 2016