62. Forkortelser i bibelhenvisninger

I kildehenvisninger til tekststeder i Bibelen anvendes forkortelser fra listen nedenfor. Udover de forkortede navne på Bibelens bøger og skrifter indeholder henvisningerne som regel også oplysninger om kapitel og vers for det pågældende tekststed, angivet på følgende måde: 4 Mos 35,6-19 (= Fjerde Mosebog, kapitel 35, vers 6-19), ApG 6,9 (= Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 9).

Det Gamle Testamente

Første Mosebog 1 Mos
Anden Mosebog 2 Mos
Tredje Mosebog 3 Mos
Fjerde Mosebog 4 Mos
Femte Mosebog 5 Mos
Josvabogen Jos
Dommerbogen Dom
Ruths Bog Ruth
Første Samuelsbog 1 Sam
Anden Samuelsbog 2 Sam
Første Kongebog 1 Kong
Anden Kongebog 2 Kong
Første Krønikebog 1 Krøn
Anden Krønikebog 2 Krøn
Ezras Bog Ezra
Nehemias’ Bog Neh
Esters Bog Est
Jobs Bog Job
Salmernes Bog Sl
Ordsprogenes Bog Ordsp
Prædikerens Bog Præd
Højsangen Højs
Esajas’ Bog Es
Jeremias’ Bog Jer
Klagesangene Klages
Ezekiels Bog Ez
Daniels Bog Dan
Hoseas’ Bog Hos
Joels Bog Joel
Amos’ Bog Am
Obadias’ Bog Obad
Jonas’ Bog Jon
Mikas Bog Mika
Nahums Bog Nah
Habakkuks Bog Hab
Sefanias’ Bog Sef
Haggajs Bog Hagg
Zakarias’ Bog Zak
Malakias’ Bog Mal

De Apokryfe Skrifter

Tobits Bog Tob
Judits Bog Judit
Tilføjelser til Esters Bog TilfEst
Første Makkabæerbog 1 Makk
Anden Makkabæerbog 2 Makk
Visdommens Bog Visd
Siraks Bog Sir
Manasses Bøn ManB
Baruks Bog Bar
Jeremias’ Brev JerBr
Tilføjelser til Daniels Bog TilfDan

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet Matt
Markusevangeliet Mark
Lukasevangeliet Luk
Johannesevangeliet Joh
Apostlenes Gerninger ApG
Romerbrevet Rom
Første Korintherbrev 1 Kor
Andet Korintherbrev 2 Kor
Galaterbrevet Gal
Efeserbrevet Ef
Filipperbrevet Fil
Kolossenserbrevet Kol
Første Thessalonikerbrev 1 Thess
Andet Thessalonikerbrev 2 Thess
Første Timotheusbrev 1 Tim
Andet Timotheusbrev 2 Tim
Titusbrevet Tit
Filemonbrevet Filem
Hebræerbrevet Hebr
Jakobsbrevet Jak
Første Petersbrev 1 Pet
Andet Petersbrev 2 Pet
Første Johannesbrev 1 Joh
Andet Johannesbrev 2 Joh
Tredje Johannesbrev 3 Joh
Judasbrevet Jud
Johannes’ Åbenbaring Åb

bibelselskabet.dk 2018