63. Samlet litteraturliste for kap. 10.2

Litteraturlisten indeholder den samlede faglitteratur der har været anvendt ved udarbejdelsen af kapitlet, dvs. såvel de arbejder der henvises til i kapitlet når det gælder detaljer, som den baggrundslitteratur der i øvrigt, uden at være udtrykkeligt nævnt, indgår i fremstillingens basis.


 

Fulde litteraturhenvisninger svarende til forkortelser og korthenvisninger som fx APhSNordicLanguages og DS fremgår af den samlede litteraturliste for bd. 3.

 

Brøndum-Nielsen, Johs. 1970: “Om Udviklingen af Enstavelses-Præt.Ptc. i stærke Verber”. APhS, bd. 28, s. 1-43.

– 1971-1973a: “Om Analogi og Frekvens”. APhS, bd. 29,2, s. 174-176.

– 1971-1973b: “Om Sprogformen i de sjællandske Love”. APhS, bd. 29,2, s. 81-110.

Damsgaard Olsen, Thorkil 1971: ““Rydårbogens skriver” og hans forlæg”. Hald, Kristian mfl. (red.): Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, s. 263-275.

Delsing, Lars-Olof 1991: “Om genitivens utveckling i fornsvenskan”. Malmgren, Sven-Göran & Ralph, Bo (red.): Studier i svensk språkhistoria, bd. 2, s. 12-30.

Hansen, Aage 1956: “Kasusudviklingen i dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 183-193.

Haugen, Einar 1984: Die skandinavischen Sprachen. Eine Einführung in ihre Geschichte, s. 359-397.

Heltoft, Lars 1997: “Hvem opslugte hvo. Et bidrag til beskrivelsen af det danske kasussystems udvikling”. Lundgreen-Nielsen, Flemming mfl. (red.): Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, s. 227-256.

– 2006: “Grammaticalisation as Content Reanalysis. The Modal Character of the Danish s-Passive”. Nedergaard Thomsen, Ole (red.): Competing Models of Linguistic Change. Evolution and Beyond, s. 269-288.

Jørgensen, Bent 2006: Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Sjællandsdelen. DS, bd. 25.

Karl Magnus’ Krønike 1480, 1509, 1534. Udg. af Poul Lindegård Hjorth 1960. Netpubl. i uddrag i DSST.

Ludvigsdatter: Karen Ludvigsdatters Tidebog fra ca. 1500. Udg. 1946 i Bønnebøger, bd. 1.

Mørck, Endre 2005: “Morphological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1128-1148.

Nielsen, Karl Martin 1964: “Grammatiske bidrag”. APhS, bd. 25, s. 106-128.

Speed Kjeldsen, Alex 2010: “Bemærkninger til pronomenet sjá og dets middelalderlige historie”.

Olrik Frederiksen, Britta & Louis-Jensen, Jonna (red.): Opuscula. Bibliotheca Arnamagnæana, bd. 13, s. 243-287.

Søndergaard, Bent 1972: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv).

Såby, Viggo (udg.) 1886: Det arnamagnæanske håndskrift nr. 187 i oktav, indeholdende en dansk lægebog.

Britta Olrik Frederiksen 2019