7. Henrik Smiths ordbog Libellus Vocum Latinarum fra 1563

Titelbladet til Henrik Smiths tematisk ordnede ordbog med latinske opslagsord, forsynet med bl.a. morfologiske oplysninger, og danske ækvivalenter, omtalt på s. 215 i bd. 1.