8. Poul Nielsen Hingelbergs ordbog Vocabularium variorum expositio fra 1576

Titelbladet til Poul Nielsen Hingelbergs tematisk ordnede ordbog med latinske opslagsord, ofte forsynet med trykoplysninger, og danske ækvivalenter, omtalt på s. 216 i bd. 1.