81. Vendelbomål

Lydoptagelse med vendelbomål omtalt på s. 250 i bd. 3.


 

På optagelsen kan man høre flere af de dialekttræk som omtales i kap. 12.2. En fuld transskription af optagelsen med nærmere beskrivelse af de vendsysselske dialekttræk findes på dialekt.dk.

Sprog: Vendelbomål, Elling. Mandlig taler (fødeår ikke oplyst). Optaget i 1969.

▶ Vendelbomål, Elling

dialekt.dk, Center for Dialektforskning, Københavns Universitet