86. Maskulinumsformer i bornholmsk

Lydoptagelse med bornholmsk dialekt omtalt på s. 297 i bd. 3.


 

Bornholmsk er den trekønsdialekt der har bevaret en særskilt maskulinumsform i flest ordtyper: artikler, pronomener, adjektiver, substantiver og participier. På optagelsen kan høres eksempler maskulinumsformer i mange ordtyper: inj ’en’, dænj ’den’, tynjer ’tynd’ kâ:ntinj ’kanten’.

Sprog: Bornholmsk, Østermarie sogn. Mandlig taler, født 1897. Båndoptagelse fra 1973.

dialekt.dk, Center for Dialektforskning, Københavns Universitet