9. Mads Pors’ ordbog De nomenclaturis Romanis fra 1594

Titelblad til Mads Pors’ emneordnede tresprogsordbog med latinsk opslagsord og danske og græske ækvivalenter, omtalt på s. 216 i bd. 1