90. Højkøbenhavnsk

Lydoptagelse af højkøbenhavnsk talesprog omtalt på s. 355 og s. 364 i bd. 3.


 

Fortælleren kommer fra et akademikerhjem på Østerbro. Hun er student, har en fireårig videregående uddannelse og er gift med en akademiker. En fuld transskription af optagelsen med nærmere beskrivelse af de sociolektale træk ved højkøbenhavnsk findes på dialekt.dk.

Optagelsen er gengivet i et lydbånd hørende til Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter, 1991.

Sprog: Højkøbenhavnsk. Kvindelig taler, født 1941. Optaget i 1980. 

▶ Højkøbenhavnsk

dialekt.dk, Center for Dialektforskning, Københavns Universitet