91. Lavkøbenhavnsk

Lydoptagelse af lavkøbenhavnsk talesprog omtalt på s. 355 og s. 364 i bd. 3.


 

Fortælleren kommer fra et arbejderhjem i Nyboder. Hun har gået 8 år i folkeskolen, er ufaglært og gift med en faglært arbejder. En fuld transskription af optagelsen med nærmere beskrivelse af de sociolektale træk ved lavkøbenhavnsk findes på dialekt.dk.

Den korte å-lyd var i ældre dansk en meget tilbagetrukken og åben vokal. Arbejderklassen fastholder denne udtale. Hør fx ordene også (han har også spurgt ..) og håndarbejde i lydoptagelsen af lavkøbenhavnsk fra 1988.

Optagelsen er gengivet i et lydbånd hørende til Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter, 1991.

Sprog: Lavkøbenhavnsk. Kvindelig taler, født 1957. Optaget i 1988.

▶ Lavkøbenhavnsk

dialekt.dk, Center for Dialektforskning, Københavns Universitet