94. Thomas Kingos hyldestdigt til Christian 5.s Danske Lov

Thomas Kingos ærevers under Christian 5.s portræt i Danske Lov 1683. Omtalt på s. 22 i bd. 4.


 

Retfærdighed og hvad der pryder Kongens Krone,
Her boer det alt som paa sin rette Eje-Throne,
Mood, Mandom, Ret og Skiæl, aarvaagen fliid og Ære,
Kand alle Konger just af dette Ansigt lære.
Døm hele Verden, at Naturen intet glemte
Hos Dydernis Monarch Kong Christian den Femte.