96. Gammeldansk Bibel

Sammenligning mellem Vulgata og Gammeldansk Bibel. Omtalt på s. 64 i bd. 4.


 

Oversætteren af Gammeldansk Bibel har bestræbt sig på, at den gammeldanske tekst skulle ligge så tæt på Vulgatas latinske tekst som muligt. Ikke alene oversætter han med stor akkuratesse hvert enkelt latinsk ord, men han har også en tendens til at overføre særlige latinske konstruktioner til dansk. Teknikken kan studeres på følgende synoptiske opstilling af begyndelsen af teksten om Babelstårnet fra Første Mosebog 11,1-9:

Vulgata Gammeldansk Bibel
Erat autem terra labii unius et sermonum eorundem cumque proficiscerentur de oriente invenerunt campum in terra Sennaar et habitaverunt in eo dixitque alter ad proximum suum venite faciamus lateres et coquamus eos igni habueruntque lateres pro saxis et bitumen pro cemento et dixerunt venite faciamus nobis civitatem et turrem cuius culmen pertingat ad caelum et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras descendit autem Dominus ut videret civitatem et turrem quam aedificabant filii Adam et dixit ecce unus est populus et unum labium omnibus coeperuntque hoc facere nec desistent a cogitationibus suis donec eas opere conpleant venite igitur descendamus et confundamus ibi linguam eorum ut non audiat unusquisque vocem proximi sui
atque ita divisit eos Dominus ex illo loco in universas terras et cessaverunt aedificare civitatem et idcirco vocatum est nomen eius Babel quia ibi confusum est labium universae terrae et inde dispersit eos Dominus super faciem cunctarum regionum
Iorden war en læbæs æller twnghæs, ok alt thæn samæ talæs, then tidh the fore aff østæn tha fwnnæ the en mark j senuar landh Ok the bodhe j then mark Ok tha sagdhe hwer annær til sin nabo, kommer wj skullæ gøre til stenæ, Ok wj skullæ steghe them j elden The haffde til stenæ aff leer for kamperstenæ, ok liim for kalk, Ok sagdhe kommær wj skullæ gøre oss en stadh, ok et thorn, hwes øffret æller høwheet skal rækkæ til hymmelen, Ok wj skullæ høktide wort naffn, før wj skullæ omskyfftæs j allæ landhe, wtæn herren nederfor at han skullæ see stadhen, ok thornæth som adams børn æller søner bygdhe See eth ær folkæt, ok allæ theres ær en læbæ, Ok the begyntæ thethtæ gøre, Ok the ikke affladhe aff there tankæ, soo længhe the skullæ fulkommæ them j gernynghen, fforthy kommær wj skullæ nedherfare, ok samenblandhe, æller omskyfftæ there twnghe, ok hwer man skal ikke høre sin nabos røst, Ok herræn omskyffte æller atskildhe them, aff thæn stædh j allæ landhe, Ok tha lodhe the aff at byghe [lakune] Ok forthy war hans naffn kallet babæl fforthy ware samenblanthe allæ jordens læbæ ok herræn spreddhe them tædhen paa allæ righenes æntlate

 

 

Bodil Ejrnæs 2020