99. Debat om bibeloversættelse

Debat i begyndelsen af 1600-tallet om ny bibeludgave. Omtalt på s. 75 i bd. 4.


 

Uddrag af forhandlinger 1. febr. 1604 i universitetets konsistorium om ny bibeludgave:

Item [‘Videre’] fremlagde rektor kongens brev til universitetet, hvilket M. Hans Ålborg havde forhvervet og møntmesteren: om bibelen at revidere og korrigere udi liden format in 4to [‘i kvartformat’] på dansk, og gav for [‘fremstillede’], hvad besværlighed og fare der var hos, sønderlig apud indoctos, qui dicerent ea versione, Professores Caluini sectatores. Turpe autem foret tantos errores tolerari in Danica versione, sine emendatione [‘hos de ukyndige, som ville sige om den oversættelse, at professorerne var tilhængere af kalvinismen. Men det ville være skændigt, at så mange fejl blev tolereret i den danske oversættelse uden at blive rettet’]

(Kilde: Kirkehistoriske Samlinger, bd. 8, 1872-1873, s. 303).

Uddrag af referat i konsistorium 26. okt. 1604 af samtale mellem Resen og kongen om ny bibeludgave:

Regem quæsivisse a Resenio (..) an ista versio necessaria esset, siquidem particularia nihil derogarent fidei articulis. Majestati Regiæ proposuit D. Resenius multa omissa, alia inversa, alia male reddita, quæ tolerari non poterant. Et quod different Theologi, hanc fuisse causam, ne nova versio ipsos insimularet Calvinismi apud imperitos. Respondit rex: det har intett paa sig.

‘Kongen havde spurgt Resen (..), om den oversættelse [nemlig en ny oversættelse] nu også var nødvendig, når der nu kun var tale om nogle småting, som intet kunne tage fra trosartiklerne. Resen havde forelagt kongen, at der var mange ting [nemlig i den eksisterende oversættelse], der var udeladt, andre ting, der var forkerte, og andre, der var dårligt gengivet, som ikke kunne tolereres. Og at grunden til, at teologerne var henholdende, var, at de frygtede, at en ny oversættelse skulle give de ulærde anledning til at anklage dem for kalvinisme. Kongen svarede: Det har intet på sig’.

(Kilde: Kirkehistoriske Samlinger, bd. 8, 1872-1873, s. 304).

Bodil Ejrnæs 2020