Aage Andersen

f. 1948, redaktør, tidl. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 4.2 · Den ældste bogstavskrift
    Det danske skriftsprog har sin oprindelse i den vesteuropæiske latinske skrift, der sammen med kristendommen kom hertil ved rigets inddragelse i den vesteuropæiske kulturkreds. Fra 1000-tallet kendes ...
  • 4.4 · Ældre nydansk håndskrift
    I 1400-tallet undergik den gotiske skrift en fornyelse, der kom til Danmark fra det europæiske kontinent i 1520’erne. Den nye skrift (italiensk lettera antica nuova eller blot antica