Bent Jørgensens 1948-reformens gennemslagskraft, 1981