Bent Jørgensen

f. 1944, professor, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

 • 1.1 · Sprogets kilder
  Det talte sprog er ethvert sprogs grundvold. Det er i hovedet, tanker og meddelelser iklædes ord, der ved hjælp af taleorganerne videregives til andre mennesker inden for sprogfællesskabet. Et fælle...
 • 2.2 · Sproghistoriske perioder
  Dansk Sproghistorie og før den andre tilsvarende værker opererer med en opdeling af længere tidsforløb i sprogets udvikling. Denne opdeling er først og fremmest et praktisk redskab, der ha...
 • 2.5 · Sproghistorie og andre historier
  Gennem sproget tilflyder der os fra jernalderen og vikingetiden over middelalderen og fremover en stadig stigende strøm af informationer. Sproget er – sammen med genstande eller billeder af genstande...
 • 4.5 · I det offentlige rum
  Den monumentale skrift hørte, som det fremgår af kapitel 4.3, middelalderen igennem næsten helt og holdent hjemme i kirken. Dette forhold ændrede reformationen i 1536 ikke umiddelbart ved. Men genne...
 • 8.2 · Orddannelse
  Noget af det nærmeste, man kan komme et kik ned i orddannelsens grundsubstans, er et opslag i Pokornys indogermanske etymologiske ordbog (J. Pokorny 1959-1969). Den er ordnet alfabetisk efter ordrødde...