Britta Olrik Frederiksen

f. 1947, lektor, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

 • 5.2 · Gammeldansk
  Når emnet ortografi skal tages op i gammeldansk sammenhæng, kommer det til at dreje sig om ortografi i vid forstand, dvs. om ‘stavning’ og ‘lydbetegnelse’ som den faktisk har taget si...
 • 7.2 · Gammeldansk
  Ud fra et lydligt synspunkt er den gammeldanske periode (ca. 1100-1500/1515) den mest afgørende overhovedet i dansk sproghistorie; for som antydet i indledningen til kap. 5.2 om den gammeldanske ortogr...
 • 10.2 · Gammeldansk

  Ved indgangen til den gammeldanske periode (ca. år 1100) har bøjningssystemet i Danmark ligget meget tæt på det fællesnordiske. De vigtigste afvigelser skyldes generelle ø...

 • 14.1 · Juridisk sprog før 1700
  I moderne dansk bruges termen juridisk sprog ofte synonymt med kancellisprog eller kancellistil, dvs. et omstændeligt sprog med lange sætninger og snørklet syntaks. N...