Ebba Hjorth

f. 1946, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • Dansk Sproghistorie
    De sidste godt 14.000 år har det været muligt at høre talt sprog i Danmark. Talesproget er det oprindelige, og det er grundlaget for det skriftsprog som vi har haft siden de ældste urnordiske runein...
  • 3.2 · Ordbøger
    Leksikografi er den disciplin inden for sprogvidenskaben der beskæftiger sig med at forfatte ordbøger og leksika, og leksikografien er dermed også den indgang der passende kan være inspiration når ...
  • 6.1 · Før 1500
    Tegnsætning eller interpunktion er den måde der sættes tegn på i en tekst, i vores tid fx komma, semikolon eller punktum. Interpunktionstegnene eller skilletegnene