Eva Skafte Jensen

f. 1966, seniorforsker, Dansk Sprognævn

Artikler af forfatteren

  • 8.1 · Arveord, låneord og fremmedord
    Der er tradition for at inddele et sprogs ordstof i arveord, låneord og fremmedord. Ifølge en gængs definition kalder man de ord arveord der har været i sproget så langt tilbage man har ki...