Flemming Lundgreen-Nielsen

f. 1937, docent, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

  • 21.5 · Johannes Ewald
    Johannes Ewald blev en eksperimenterende og provokerende fornyer af sin tids danske litterære stilarter. Men desværre hersker der et misforhold imellem, hvad han skrev, og hvad han fik publiceret i si...
  • 21.9 · N.F.S. Grundtvig
    N.F.S. Grundtvig er den af de danske digtere, der bidrager mest til udviklingen og hævdelsen af det danske sprog i 1800-tallet. Det sker gennem adskillige eksperimenter i hans eget poetiske og prosaisk...