Gillian Fellows-Jensen

f. 1936, lektor, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

  • 18.5 · England
    Det første skriftlige belæg for tilstedeværelsen af danskere i England findes i tekst A af Den angelsaksiske krønike ca. 789: ‘Det var de første skibe med danskere, som kom til England...
  • 18.6 · Normandiet
    Hvad var det nationale tilhørsforhold for de vikinger, der bosatte sig i Normandiet? Diskussionen har hovedsagelig drejet sig om hærføreren Rollos nationalitet. Det antages, at han nok var n...