Henrik Andersson

1959-2017, seniorredaktør, tidl. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 8.5 · Yngre nydansk
    Den periode, der kaldes yngre nydansk, altså det, vi forstår ved moderne dansk, regnes normalt for at omfatte årene fra 1700 til i dag. Man har dog også argumenteret for, at perioden først begynder...