Henrik Blicher

f. 1960, lektor, Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

  • 21.7 · Adam Oehlenschläger
    Forår i troperne – sådan betegnede Georg Brandes gennembruddet i Adam Oehlenschlägers ungdomsværker – “pludseligt, som under et tropisk Foraar, var hans Poesi skudt i Vejret, havde fuldstændi...