Inge Lise Pedersen

f. 1939, lektor, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

 • 13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation
  Dette kapitel og de følgende fem kapitler har den fælles overskrift Sociolekter. Denne overskrift lover mere end den kan holde. Dels giver den indtryk af at ligesom vi har dialekter der kun t...
 • 13.2 · Udtale
  Sociolektale forskelle er i Danmark i nutiden altovervejende udtaleforskelle. Siden 1400-tallet har de sociale forskelle mellem land og by været lige så vigtige som forskellene mellem de forskellige s...
 • 13.3 · Ordforråd
  Indtil 1800-tallet var Danmark en flersproglig stat, og det danske sprogsamfund var karakteriseret ved at der var domæner hvor andre sprog end dansk var fremherskende. Det betyder at forskellige social...
 • 13.4 · Bøjning
  Der er langt flere socialt relaterede udtaleformer end bøjningsformer i nutiden og den allernærmeste fortid, ja, det er problematisk om der kan siges at eksistere socialt relateret bøjningsmæssig va...
 • 13.5 · Syntaks

  Standardiseringen sætter senere ind og er mindre gennemført på syntaksniveauet end på de øvrige sproglige niveauer. Først da man begyndte at lade skoleeleverne udtrykke si...