Jakob Steensig

f. 1958, lektor, Aarhus Universitet

Artikler af forfatteren

  • 19.11 · Nyere indvandrersprog
    Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af nyere indvandrersprog i Danmark. Med “nyere indvandrersprog” menes sprog som er kommet til Danmark med indvandrere og flygtninge fra 1960’erne til d...