Jesper Gehlert Nielsen

f. 1973, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 21.10 · H.C. Andersen
    Da Adam Oehlenschläger med Digte (1803) gav sit romantiske program kunstnerisk form, varsledes afgørende ændringer af det danske litteratursprog. I sit lyrisk-dramatiske ungdomsforfatterskab...
  • 21.11 · Søren Kierkegaard
    Det kan diskuteres, om Søren Kierkegaard først og fremmest var digter, filosof eller teolog. Var han det ene, så var han det bestandigt i kraft af de øvrige. Hans digterværker var kendetegnet ved e...