Jørn Lund

f. 1946, professor, tidl. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 7.4 · Yngre nydansk
    I fugleperspektiv er det danske sprogsamfund siden 1700-tallet ændret fra at være præget af stor mangfoldighed til en diversitet, hvis sproglige udslag er langt mindre. Der er stadig udtaleforskelle ...