Karen Margrethe Pedersen

f. 1944, lektor, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

 • 12.1 · Udforskning og kilder
  Man skelner mellem traditionelle dialekter og moderne dialekter. De traditionelle dialekter indeholder et stort antal dialekttræk, herunder træk – eller kombinationer af træk – der kan l...
 • 12.4 · Orddannelse
  Dialekterne har i store træk de samme elementer til orddannelse som rigsmålet. Der er dog aflednings- og sammensætningselementer, der kun findes i dialekterne, eller som er (eller har været) langt m...
 • 12.5 · Bøjning

  I det følgende beskrives de enkelte ordklassers bøjningskategorier, med hovedvægt på de tilfælde, hvor dialekterne afviger fra rigsmålet.

  De dialektale udtaleforme...

 • 12.6 · Syntaks
  Dialekterne har i vid udstrækning samme syntaks som rigsdansk. Der findes dog en række større og mindre afvigelser herfra, og i det følgende afsnit bliver de vigtigste afvigelser beskrevet. Afsnitte...